ŠARKUVA GARAŽŲ BENDRIJA

SAUGOMI GARAŽAI VISĄ PARĄ


 

  • Racionaliai ir efektyviai eksploatuoja garažų ūkį.
  • Prižiūri teritoriją sprendžia bendrasavininkų iškilusius klausimus, pagal kompetenciją atstovauja jos narių interesus.
  • Priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir pastatų bendro naudojimo objektų techninės priežiūros ir naudojimo.
  • Organizuoja garažų bendrijos ir patalpų savininkų sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą.
  • Organizuoja lėšų kaupimą, garažų bendro naudojimo patalpų ir priskirto žemės sklypo priežiūrai.